Sakko Cultuurprijs voor Kunsten en Letteren

Sakko-prijs 2010In 1981 - ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het bedrijf - schonk de firma Sakko, tot 2005 in Bergen op Zoom gevestigd, bij het bereiken van het hoogste punt van de restauratie van Het Markiezenhof, de prachtige gouden zeeridderwindvaan voor de toren van het Markiezenhof. Een schitterende kroon op de jarenlange bouwactiviteiten aan dit voor- malige woonpaleis van de Heren en Markiezen van Bergen op Zoom.

Tegelijkertijd werd de Sakkoprijs voor Kunsten Letteren ingesteld en hiermee legde het bedrijf de basis voor een belangrijke culturele impuls. Natuurlijk is een replica van deze windvaan, naast een oorkonde en een mooie financiële impuls, de prijs die elk jaar wordt overhandigd aan de prijswinnaar. De firma Sakko werd in 2005 overgenomen door Tamoil. Dit bedrijf heeft de Sakkoprijs in ere gehouden en reikt deze nog steeds elk jaar uit.