Jeugdcanon van Bergen op Zoom
Auteur: Elvira Adriaansen en Willem Vermeulen
Uitgever: Geschiedkundige Kring BoZ

Wil jij - of je ouders - meer weten over de geschiedenis van Bergen op Zoom? In het boek de Canon van Bergen op Zoom zul je allerlei dingen terugvinden die in dit verhaal voorkomen én nog veel meer. Kijk op www.geschiedkundigekringboz.nl voor meer informatie.

 

 

Uitgave: Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom, 2022

www.geschiedkundigekringboz.nl

 

Redactie: Elvira Adriaansen, Yolande Kortlever, Marc van der Steen, Jan Voorsluijs, Gertrude van Roode – Verhees

 

Redactie voorzitter: Willem Vermeulen

 

Idee en teksten: Elvira Adriaansen (hoofdstuk 1,2 en 3) en Willem Vermeulen (hoofdstuk 0 en 4 t/m 10)

 

Ontwerp en vormgeving: Mirjam Drenth, Hotelzeezicht Creatief Collectief

 

Illustraties: Els van Egeraat

 

Drukwerk: Media Center Rotterdam Oplage: 2000 stuks

 

ISBN nummer: 978 9090 364 933