(het Bergen van) Het wrak der Sotheydt
Categorie: Expositie
Datum: januari 2018

De opening werd verricht door Anouk Roedelof en haar dansers van Creative Art WorX.

 

Flyer (het Bergen van) Het wrak der SotheydtMei 2015. Vroeg in de ochtend stuit een weervisser op een hard voorwerp dat gedeeltelijk uit de bodem steekt. Het blijkt een onderdeel van een oud schip te zijn, en na onderzoek van ingevlogen deskundigen rijst het vermoeden dat het hier wel eens zou kunnen gaan om een blauw schip. Zou dit het historische Narrenschip betreffen, het schip dat in 1588 tijdens een springvloed uitvoer vanuit Reymerswael, waarna er nooit meer iets van vernomen is? Tussen 1500 en 1600 meermalen vereeuwigd door oa Jeroen WiBosZ en Marinus van Reymerswaele.

 

Kunstcollectief SynapsZ, dat nauwe banden heeft met de weervisserij, is van meet af aan betrokken geweest bij de berging van de overblijfselen van dit unieke schip. Het schip, dat op wielen door de steden Reymerswael en Bergen op Zoom reed, maar tevens zeewaardig was en vaak, voornamelijk op smokkelroutes, werd ingezet om de beroemde Meekrap te vervoeren vanuit Zuid Beveland richting Bergen op Zoom, Antwerpen en Brugge.

 

Het eerste amfibievoertuig, met een bemanning van bedenkelijk allooi: Zotten, afgedwaalde geestelijken tot lichtekooien en dronkenlappen, die tijdens hun rondritten de burgerij en clerus een spiegel voorhielden. Een vleesgeworden versie van Erasmus' Lof der Sotheydt.

 

Op deze expo bent u als bezoeker getuige van het berging proces, dat meer dan 2 jaar in beslag heeft genomen. Voorwerp na voorwerp, onderdeel na onderdeel is gearchiveerd, gecategoriseerd en, waar mogelijk, hersteld.

 

SynapsZ Kunstcollectief is niet alleen trots op het feit dat ze mee heeft mogen werken aan het hervormgeven en laten herleven van een brok historie, maar ook de presentatie hiervan hen is toevertrouwd. In het nagebouwde "vooronder" is gepoogd in Blokstallen 3 de sfeer van zotheid, satire en onzinnigheid in originele allure neer te zetten.